Logo for the website Logo for the website

Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ledamot 1
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 3

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, December 14, 2021