Logo for the website Logo for the website

Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Ledamot 1
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Ledamot 3
Behcet Barsom Kristdemokraterna Ersättare 4
Charlotta Englund Centerpartiet Ersättare 5
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Ersättare 6

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020