Logo for the website Logo for the website

Stiftelsen Kungliga Gyttjebad- och Brunnsanstalten Loka, lekmannarevisor

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Annica Blomgren Socialdemokraterna Lekmannarevisor 1
Sven Landh Kristdemokraterna Lekmannarevisor 2
Lena Jansson Moderata Samlingspartiet Lekmannarevisorsersättare 3
Anders Larsson Centerpartiet Lekmannarevisorsersättare 4

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020