Logo for the website Logo for the website

Vänsterpartiet

  • 070-407 71 19 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2022-02-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020