Logo for the website Logo for the website

Sverigedemokraterna

  • 076 890 52 39 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 2:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020