Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 073 597 97 18 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2022-03-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ersättare 2022-03-2022-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ledamot Ljusnarsberg kommun 2022-03-2022-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot Ljusnarsberg kommun 2022-03-2022-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare Ljusnarsberg kommun 2022-02-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ersättare Ljusnarsberg kommun 2022-02-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Ljusnarsberg kommun 2022-03-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Ljusnarsberg kommun 2022-03-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020