Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 073 983 06 38 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-02-2022-12
Örebro Läns Flygplats AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare Hallsbergs kommun 2021-10-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2020-07-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ersättare Hallsbergs kommun 2021-10-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2020-07-2022-10
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Hallsbergs kommun 2021-10-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020