Logo for the website Logo for the website

Jaqline Carlzon Shoukatian

Moderata Samlingspartiet

  • 073 938 83 95 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2020-02-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020