Logo for the website Logo for the website

Vänsterpartiet

  • 073 325 63 86 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2022-02-2023-05
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-09-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-02-2023-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020