Logo for the website Logo for the website

Tania Cifuentes Valdés

Socialdemokraterna

[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 2:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2021-02-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Saturday, February 13, 2021