Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 070 741 67 38 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Länsgården fastigheter AB, styrelse, Bolag ersättare 2022-01-2023-05
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020