Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ersättare 2023-06-2027-05
Hopajola Örebro län, styrelse, Övrigt ersättare 2023-06-2026-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Kulturnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Mälardalsrådet, Övrigt ledamot 2023-06-2027-05
Kollektivtrafiknämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020