Region Örebo county Region Örebo county
Search

Gunilla Fredriksson

[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ledamot 2022-11-2026-10
Demokratiberedning, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsens personalutskott, Politisk organisation ersättare 2023-02-2026-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2023-01-2026-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020