Logo for the website Logo for the website

Miljöpartiet de Gröna

  • 073 143 30 69 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, Politisk organisation ledamot 2020-02-2022-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare Lekeberg kommun 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2020-03-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020