Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 220 62 99 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kommunala samverkandsrådet i Laxå kommun, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare Laxå kommun 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare Laxå kommun 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020