Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Servicenämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionråd, Övrigt oppositionsråd 2019-01-2022-12
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2019-06-2023-05
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020