Logo for the website Logo for the website

Bror-Erik Israelson

Socialdemokraterna

  • 070 674 69 96 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Kommunala handikapprådet i Nora kommun, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2019-01-2022-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020