Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 073 981 77 43 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, Övrigt representant 2021-02-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2020-06-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 25, 2021