Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Samordningsförbundet Sydnärke, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Samordningsförbundet i Norra Örebro län, SOFINT, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisor 2019-01-2022-12
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Almi Företagspartner Mälardalen lekmannarevisorer, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Länsteatern Örebro AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05
Regionens revisorer, Lekmannarevisorer 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Cesam, stiftelsen centrum för samhällsarbete och mobilisering, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-01-2022-12
Länstrafiken Örebro AB, lekmannarevisor, Lekmannarevisorer lekmannarevisorsersättare 2019-06-2023-05

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020