Logo for the website Logo for the website

Ulla Kalander-Karlsson

Socialdemokraterna

  • 070 237 03 53 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Rådet för funktionsnedsatta och pensionärer i Ljusnarsberg kommun, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Beredning för somatisk specialistvård och högspecialiserad vård, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-03
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-03
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd kultur, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020