Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 070 561 37 48 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020