Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ledamot 2022-10-2023-05
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ledamot 2022-10-2023-05
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2022-10-2022-12
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag 2:e vice ordförande 2022-10-2023-05
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot Lindesberg kommun 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020