Logo for the website Logo for the website

Miljöpartiet de Gröna

  • 073 034 28 82 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Hjälmarens vattenvårdsförbund, ombud, Övrigt ombud 2019-02-2022-12
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation ersättare 2021-10-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020