Logo for the website Logo for the website

Maria Odheim Nielsen

Vänsterpartiet

  • 072 877 53 45 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Mälardalsrådets rådsmöte, Övrigt ledamot 2019-06-2023-05
Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Politisk organisation ledamot 2020-06-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2021-02-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2019-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020