Logo for the website Logo for the website

Tjänsteperson

[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Per Erikssons stiftelse, auktoriserad revisor, Auktoriserade revisorer auktoriserad revisor 2019-07-2023-06
Region Örebro läns förvaltade fonder/stiftelser, auktoriserad revisor, Auktoriserade revisorer auktoriserad revisor 2019-01-2023-06

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020