Logo for the website Logo for the website

Miljöpartiet de Gröna

  • 070 763 79 71 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och mobilisering, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2019-10-2022-12
Regional tillväxtnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020