Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 072 142 06 20 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
AER kommitté hälso- och sjukvård, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ordförande 2019-01-2022-12
Nätverket hälsa och demokrati, Övrigt representant 2019-01-2022-12
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Regionråd, Övrigt Regionråd 2019-01-2022-12
Samrådsgrupp avseende universitetssjukvård, Region Uppsala län och Region Örebro län, Politisk organisation ledamot 2019-03-2022-12
Samverkansnämnd för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionalt samverkansråd, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Region Örebro läns förvaltnings AB, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionstyrelsens arbetsutskott, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020