Logo for the website Logo for the website

Moderata Samlingspartiet

  • 076 818 06 15 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Länsteatern Örebro AB, ombud, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Tåg i Bergslagen AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Oslo-Stockholm 2.55 AB, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Mälardalstrafik AB, styrelse, Bolag ledamot 2019-06-2023-05
Samhällsbyggnadsnämnd, Politisk organisation 2:e vice ordförande 2019-01-2022-12
Länstrafiken Örebro AB, styrelse, Bolag 2:e vice ordförande 2019-06-2023-05
Länstrafiken Mälardalen AB, styrelse, Bolag ersättare 2019-06-2023-05
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ledamot Kumla kommun 2019-01-2022-12
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020