Region Örebo county Region Örebo county
Search
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Viltförvaltningsdelegation, Länsstyrelsens, Övrigt ledamot 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2024-04-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 9, 2023