Logo for the website Logo for the website

Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel

Beredning för psykiatri, habilitering och hjälpmedel bereder ärenden och frågor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Beredningen har inte något beslutsmandat utöver budgeten för den egna verksamheten.

Beredningen ska stödja och bistå hälso- och sjukvårdsnämnden i deras arbete och bidra med kunskapsutveckling. De ska också vara kontaktorgan mot verksamheter, invånare och de personer som nämndens verksamhet representerar. Beredningen ska även bereda ärenden och frågeställningar till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningens specifika uppdrag är att:

  • Främja till en positiv utveckling av den psykiatriska vården och habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten
  • Möta och utveckla samarbete med invånarna och andra aktörer inom beredningens ansvarsområde
  • Medverka till lokal förankring av beslut
  • Föra dialog och följa den nära sjukvårdens produktionsdelar

Beredningen består av 9 ledamöter och 5 ersättare.

Handlingar och protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Carina Dahl Socialdemokraterna Ordförande 1
Emilia Molin Centerpartiet Vice ordförande 2
Kristian Berglund Moderata Samlingspartiet 2:e vice ordförande 3
Thomas Andersson Socialdemokraterna Ledamot 4
Linda Torége Socialdemokraterna Ledamot 5
Malin Silén Kristdemokraterna Ledamot 6
Lennart Carlsson Moderata Samlingspartiet Ledamot 7
Pia Frohman Miljöpartiet de Gröna Ledamot 8
Tom Persson Sverigedemokraterna Ledamot 9
Åke Andersson Socialdemokraterna Ersättare 10
Kent Hiding Kristdemokraterna Ersättare 11
Jessika Edetun Falk Centerpartiet Ersättare 12
Inger Högström-Westerling Moderata Samlingspartiet Ersättare 13
Mats Einestam Liberalerna Ersättare 14

Contacts

Sekreterare

Marita Jansson

Nämndsekreterare

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, March 2, 2022