Logo for the website Logo for the website

Etikrådet

Etikrådet är ett av regionstyrelsens rådgivande forum. Rådet arbetar med att lyfta fram de etiska frågorna i olika beslutsprocesser och i verksamheternas vardagliga arbete.

Etikrådet ska verka för att det finns mötesplatser inom Region Örebro län där man kan diskutera etiska frågor.

Omvärldsbevakning sker bland annat genom deltagande i nationella konferenser och via ett nationellt etiknätverk.

I etikrådet ingår 7 politiska företrädare, 4 tjänstepersoner från verksamheterna och 1 sekreterare.

Vid behov kan rådet adjungera, tillfälligt bjuda in, ytterligare tjänstepersoner.

Etikrådets ledamöter väljs för en mandatperiod och sammanträder cirka sex gånger per år.

Protokoll

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Rose-Marie Wilnerzon Thörn Kristdemokraterna Ordförande 1
Bulent Oktay Socialdemokraterna Ledamot 2
Bernt Karlsson Socialdemokraterna Ledamot 3
Maria Slåtterman Centerpartiet Ledamot 4
Maud Nimheim Ottosson Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Katarina Palm Liberalerna Ledamot 6
Oscar Lundqvist Sverigedemokraterna Ledamot 7

Contacts

Sekreterare, ansvarig tjänsteperson

Åge Sollien

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 17, 2020