Logo for the website Logo for the website

Tillsammans

Tillsammans är Region Örebro läns personaltidning som ges ut fyra gånger per år.

Framsida av senaste numret av Tillsammans

Utgivningsplan Tillsammans 2021:

 

Stopp

Tryck

Utgivning

Nummer 1

15 mars 23 mars 30 mars

Nummer 2

31 maj 8 juni 15 juni

Nummer 3

27 september 5 oktober 12 oktober

Nummer 4

6 december 14 december 21 december

Contacts

Tillsammansredaktionen

Victoria Rydergård

Redaktör

Oskar Schriver-Abeln

Redaktör

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 18, 2021