Logo for the website Logo for the website

Vem vill du ge en Tillsammanstårta?

I Region Örebro läns personaltidning Tillsammans delar vi varje nummer ut en Tillsammanstårta.

Den går till någon person eller några personer inom Region Örebro läns verksamheter som gjort det där lilla extra.

Vem vill du föreslå som nästa tårtmottagare? 

Tänk på att motiveringen är betydelsefull för juryns val.

Vem vill du ge en tårta?

Did the content help you?

Last updated: Friday, May 7, 2021