Logo for the website Logo for the website

Regional utveckling

Region Örebro län verkar för den regionala tillväxten både som kunskapsintensiv organisation och som en av de största arbetsgivarna i länet.

Information om områdena inom om Regional utveckling

I det regionala tillväxtarbetet ansvarar Region Örebro län för en god hälso- och sjukvård med engagemang för forskning och högre utbildning. Region Örebro län ansvarar för en säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv kollektivtrafik. En god infrastruktur är en av grundförutsättningarna för en regional tillväxt.

Region Örebro län bevakar och engagerar sig i frågor som är viktiga för länets utveckling. Det sker genom att delta i medlemsorganisationer, internationella och nationella nätverk och genom kontakter med vänregioner och annan samverkan på en mängd olika sätt.

Kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd via anslag till kultur- och föreningslivet i länet. Årligen delar Region Örebro län ut kulturstipendier och ett kulturpris.

Region Örebro län ansvarar för följande regionala kulturinstitutioner:

  • Örebro läns museum
  • Länsteatern i Örebro AB
  • Länsmusiken i Örebro AB
  • ArkivCentrum Örebro län

Folkhögskolor

Region Örebro län driver två, Fellingsbro folkhögskola och Kävesta folkhögskola, av de fem folkhögskolor som finns i länet. Region Örebro län ger också stöd till länets tre övriga folkhögskolor. Folkhögskolorna ingår i Region Örebro läns folkbildningsuppdrag.

Contacts

Petter Arneback

Regional utvecklingsdirektör

Did the content help you?

Last updated: Monday, May 3, 2021