Logo for the website Logo for the website

Regionservice

Regionservice är Region Örebro läns serviceorganisation.

Reception

Service är vår ledstjärna

För dig som besökare så möter du Regionservice i vår telefonväxel. Eller när du besöker Region Örebro län så är det vi som sköter utemiljön och parkeringarna.

Om du blir inlagd på sjukhuset kanske du möter någon av våra medicintekniska ingenjörer som ser till att teknisk apparatur fungerar. Våra kockar lagar mat och städ ser till att det är rent i lokalerna. Du kan även få hjälp av en transportör att ta dig till olika platser inom sjukhusområdet.

Det är också vi som svarar på frågor kring din faktura. Och vi välkomnar dig till vårt Regionarkiv där du kan läsa din patientjournal eller fördjupa dig i Regionens handlingar kring dess verksamheter ända tillbaka till 1863.

För dig som är student på praktik så möter du oss när du ska få ditt e-tjänstekort. 

Vi ansvarar även för IT-utrustning och IT-system inom Region Örebro län och vi ser till att medarbetarna får sin lön i rätt tid.

Områden inom Regionservice

Inom Område administrativ utveckling och service finns ca 100 medarbetare som arbetar med upphandlingar, löne- och personaladministration, ekonomi, arkiv och diarium. Här fokuserar vi på att ge ett kompetent, kvalitetssäkert och engagerat stöd till Region Örebro läns verksamheter. För att lyckas med det präglas våra verksamheter av ett ständigt utvecklingsarbete och en god servicenivå.

Inom Område administrativ utveckling och service finns följande verksamheter:

Vi arbetar med att leverera ekonomitjänster till förvaltningarna inom Region Örebro län.

Vi arbetar bland annat med:

 • Fakturering - både externt och internt
 • Leverantörsfakturor
 • Köpt och såld vård
 • Patientavgifter
 • Moms och skatter
 • Administration av donationsstiftelser
 • Försäkringsadministration

 

Kontakt kundfakturor

Malin Wirsén Björklund

Avdelningschef kundfakturor

Kontakt leverantörsfakturor

Maja Ekholm

Tf Avdelningschef leverantörsfakturor

Centrala diariet ansvarar för den centrala postöppningen och diarieföring av inkommande post och e-post. Vi diarieför även inkommande handlingar åt bland annat regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionkansliet och större delen av Hälso– och sjukvården.

I postlistan hittar du dagens diarieförda handlingar. Här finns också kontaktuppgifter.

 

Kontakt centrala diariet

TF Veronica Wentzel

Gruppchef

Löne- och personaladministrationen arbetar i olika team med att leverera personal- och lönehanteringstjänster till förvaltningarna inom Region Örebro län.

Vi arbetar med bland annat:

 • Lönehantering
 • Personaladministration
 • Utbildningsadministration
 • Chefsstöd i personalfrågor

 

Kontakt löne- och personaladministration

Karin Holmberg

Avdelningschef löne- och personaladministration

Kontakt Regionarkivet

Eva Lundberg

Arkivchef

Område fastigheter ansvarar för förvaltning, drift och byggnation av Region Örebro läns fastigheter, ca 500 000 m2.

Vår huvuduppgift är att vårda våra fastigheter och att se till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Det gör vi genom verksamhets- och teknikanpassning eller genom att skapa nya lokaler eller byggnader. Våra hyresgäster är till största delen vårdverksamheter, vilket innebär en hög teknisk komplexitet och krav på samband, funktionalitet och flöden.

Inom område fastighet finns följande avdelningar och funktioner:

 

Projektledare bygg ansvarar för att leda om- och nybyggnationsprojekt. Det gör vi tillsammans med projektledare från Fastigheter Teknik samt lokalplanerare. Vi tar även fram tekniska standarder.

 

Kontakt byggprojekt

Cecilia Svedin

Avdelningchef byggprojekt

Projektledare Fastigheter Teknik ansvarar för de tekniska systemen vid om- och nybyggnation av vårt fastighetsbestånd. Vi tar även fram tekniska standarder.

 

Kontakt Fastigheter Teknik

Olof Ekstrand

Avdelningschef Fastigheter Teknik

Vi ansvarar för skötsel, tillsyn och reparationer av alla delar i våra fastigheter. I vårt dagliga arbete ingår att ge stöd och service till verksamheter som finns i våra fastigheter för att deras arbete ska gå så smidigt som möjligt.

Parkgruppen

Parkgruppen är en grupp inom avdelning fastighetsdrift med ansvar för planering, skötsel och underhåll av parkområden. Vi har hand om planteringar, trädsättningar, grönytor och sköter även snöröjningen vid Region Örebro läns fastigheter.

 

Kontakt fastighetsdrift

Håkan Ohlsson

Avdelningschef fastighetsdrift

Kontakt park

Katarina Ahlgren

Parkchef

Avdelning fastighetsförvaltning ansvarar för att samla in samtliga Region Örebro läns verksamheters lokalbehov och planerar investerings- och underhållsprojekt.

Vi hanterar även våra externa hyresvärdar och hyresgäster. 

 

Region Örebro läns konstverksamhet

Konstverksamheten ansvarar för Region Örebro läns konstsamling på ca 17 000 konstverk. Vi medverkar till att göra miljöerna så trevliga som möjligt för dem som vistas i Region Örebro läns olika lokaler.

Målet är att konstverken ska nå ut till människor med varierande bakgrund, smak, värderingar och livssituationer.

Kontakt fastighetsförvaltning

Ellinor Sundqvist

Avdelningschef fastighetsförvaltning

Kontakt konsthandläggare

Kristin Rapp

Avdelning lokalplanering ansvarar för planeringsarbetet vid om- och nybyggnation av vårt fastighetsbestånd. Lokalplanerarna arbetar ihop med verksamhetsföreträdare, fastighetsförvaltare, arkitekter och övriga konsulter för att omvandla beskrivna lokalbehov till väl fungerande lokaler.

Inom gruppen lokalplanering finns också följande funktioner: flyttkoordinator, skyltansvarig, utrustningsansvarig samt inredningsansvarig.

 

Kontakt lokalplanering

Lena Jangentorp

Avdelningschef lokalplanering

Upphandlingar

Det finns möjlighet att titta på och ladda ner förfrågningsunderlag till pågående upphandlingar via Region Örebro läns upphandlingsavdelning.

Har du frågor gällande en specifik upphandling kontaktar du respektive kontaktperson för den aktuella upphandlingen. 

Region Örebro län äger många lokaler i länet och ibland har vi kontor eller äldre sjukvårdslokaler lediga. Kontakta vår hyresadministratör direkt för att höra aktuell status.

Vill du veta mer om våra lediga lokaler?

Hyresadministratör
Ekonomiadministratör
Charlotta Stöltenhielm
telefon 019-602 73 49

Här finns avdelningarna för kost, städ, transport och logistik samt vårdnära service. Vi består av cirka 400 engagerade medarbetare som med stolthet utför arbetsuppgifterna hela tiden med kundens fokus. Verksamheten bedrivs framförallt på regionens tre sjukhus.

 

Kostavdelningen arbetar med att öka andelen ekologiska måltider tillagade från grunden och utveckla menyer ur ett ekologiskt, klimatsmart och ekonomiskt perspektiv.

Hos oss finns en stark känsla för mat, kokkonst och kvalitet.

Ekologiska måltider i fokus

Kostavdelningen lagar ca 535 00 portioner om året. För oss är det viktigt att vi serverar god mat och att det finns olika valmöjligheter eftersom god mat är en individuell upplevelse. Vi ser maten som en viktig del i tillfrisknandet och arbetar ständigt med att utveckla våra måltider.

Alla patienter får välja mellan flera rätter varje dag. Genom att regelbundet skicka ut enkäter med frågor om maten får vi reda på hur patienterna upplever det vi serverar. Det är viktig information som ligger till grund när vi planerar måltiderna.

Inom Region Örebro län arbetar vi aktivt med att införa allt mer ekologiska råvaror. 2019 stod de ekologiska inköpen inom kostavdelningen för 47 % av alla inköp. Vår målsättning är att vi ska uppnå minst 50% ekologiska inköp till år 2020.

Våra lunchrestauranger

Välkommen att besöka någon av våra lunchrestauranger på Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett eller Lindesbergs lasarett. Restaurangerna är öppna för alla och mat finns även för avhämtning för dig som är på språng.

Lunchrestauranger på USÖ med veckans lunchmeny

Lunchrestaurangen på Karlskoga lasarett med veckans lunchmeny

Lunchrestaurangen på Lindesbergs lasarett med veckans lunchmeny

Kontakt kost

Isabelle Grahn Eriksson

Länskostchef

Städavdelningen ansvarar för en ren miljö för patienter och personal. Vår personal är välutbildad och utför städningen med kvalitetssäkrade och miljöanpassade metoder.

Förutom städuppdrag på sjukhusen ansvarar vi även för städning ute på flera vårdcentraler och hos folktandvården. 

 

Kontakt städ

Katarina Sjöberg

Länsstädchef

Vår verksamhet pågår årets alla dagar, dygnet runt och vi arbetar med allt ifrån patienttransporter, avfallshantering, posthantering, gods- och materialhantering, till tryckeritjänster och uthyrning av bilar.

På Universitetssjukhuset transporterar vi ca 40 000 patienter per år och inom Karlskoga lasarett ca 10 000 patienter.

Vi ansvarar också för Region Örebro läns bilpool.

 

Kontakt transport- och logistik

Karl Löfroth

Länschef transport- och logistik

Avdelningen för vårdnära service har medarbetare som arbetar på vårdavdelningar nära patienter med arbetsuppgifter som inte kräver vårdutbildning.

Arbetsuppgifterna kan vara allt ifrån kosthantering, interna patienttransporter, hantering av förbrukningsmaterial/textilier samt slutstädning efter patientens hemgång.

 

Kontakt vårdnära service

Anders Kinnander

Länschef vårdnära service

IT ansvarar för att samordna, förvalta och leda IT-utvecklingen inom Region Örebro län.

Vi arbetar med både systemförvaltning av IT-system och utveckling av vår IT-infrastruktur.

Vår verksamhet arbetar ständig med utveckling och vi ligger långt framme både tekniskt och metodmässigt. Då många av våra lösningar är livsviktiga blir också kraven på tillgänglighet och säkerhet stor.

Följande avdelningar finns inom IT:

Avdelningen drift och teknik ansvarar för Region Örebro läns behov av infrastrukturell förutsättningsteknik. Vi jobbar bland annat med leverans av klienter, kommunikation och serverdrift.

Inom avdelningen finns grupperna:

Datakom

Vi ansvarar för all datakommunikation och nätverkssäkerhet inom Region Örebro län.

Vår nätverksmiljö kännetecknas av hög kvalitet och tillgänglighet byggd på en standardiserad arkitektur.

Vi arbetar målmedvetet med utveckling av vår infrastruktur och har ett nära samarbete med Medicinsk teknik för att implementera medicinsk utrustning på ett säkert sätt inom Region Örebro län.

IT-arbetsplats

Vi ansvarar för att IT-arbetsplatsen kring användarna fungerar felfritt för Region Örebro läns alla verksamheter.

Inom gruppen finns licenshantering, inköp och våra ute-tekniker placerade som hanterar leveranser av hårdvara samt felsökning på plats hos våra kunder.

IT-plattform

Vi levererar dagligen produkter och tjänster till våra användare. Vi underhåller och utvecklar klientplattformen för våra datorer, tunna klienter och mobila enheter.

Vi hanterar:

 • Applikationspaketering och distribution
 • Ansvarar för antivirus
 • E-post
 • Skype
 • Videokonferenssystem
 • Print management
 • Citrix

Serverdrift

Vi ansvarar för design, installation, drift och underhåll av IT-infrastrukturen i den centrala server- och lagringsmiljön.

 

Kontakt avdelning drift och teknik

Jan Artursson

Avdelningschef drift och teknik

Per Brehmer

Gruppchef datakom

Jonas Malefelt

Gruppchef IT-arbetsplats

Nicklas Solberg

Gruppchef IT-plattform

Thomas Eriksson

Gruppchef serverdrift

Avdelning innovation och verksamhetsutveckling har kompetenser inom:

 • Strategi
 • Projektledning
 • Modell- och metodstöd
 • Arkitektur
 • IT-säkerhet

Vårt mål är att öka standardiseringen och effektiviseringen av våra tjänster och att ha en IT-leverans som skapar verksamhetsnytta. Vi samarbetar nära med Region Örebro läns verksamheter.

 

Kontakt avdelning innovation och utveckling

Marie Fredne

Avdelningschef innovation och utveckling

På avdelningen stödsystem jobbar systemförvaltare med ansvar för våra administrativa IT-system till exempel ekonomi-, personal- och informationssystem.

Systemförvaltarna ser till att IT-systemen utvecklas och lever upp till de överenskommelser vi har med våra kunder enligt systemförvaltningsmodellen pm3.

Arbetet är brett med fokus på det IT-nära vilket innebär:

 • Teknisk konfiguration och felsökning
 • Beställningar mot externa leverantörer
 • Teknisk kvalitetssäkring
 • Tester av leveranser

Vi arbetar också tätt tillsammans med bland annat drifttekniker och systemutvecklare och hela tiden med kundens och verksamhetens fokus.

Kontakt avdelning stödsystem

Marie Fredne

Avdelningschef stödsystem

I vårt arbete inför, utvecklar och förvaltar vi IT-system för Region Örebro län med kunden och verksamhetens fokus. Avdelningen har också ett stort engagemang i nationella projekt.

Vi arbetar bland annat med nyutveckling och förvaltning av Region Örebro läns:

 • Vårdsystem
 • Administrativa IT-system
 • Intranät
 • Externa webbplatser
 • Integrationsplattform
 • Katalogtjänst
 • Utdata
Kontakt systemutveckling

Mathias Örneland

Avdelningschef systemutveckling

Inom avdelning vårdsystem jobbar systemförvaltare med ansvar för våra vårdnära IT-system. Det handlar om allt från journalsystem till lösningar för patientadministration och vår uppgift är att tillsammans med externa leverantörer och tekniska resurser tillhandahålla säkra och tillförlitliga IT-system. Våra lösningar är ofta livsviktiga i bokstavlig bemärkelse och ställer stora krav på tillgänglighet och säkerhet. 

Vi arbetar bland annat med:

 • Support
 • Konfiguration
 • Felsökning
 • Beställningar mot externa leverantörer
 • Kvalitetssäkring och tester av leveranser
 • Utbildning

 

Kontakt avdelning vårdsystem

Jan Wennerlund

Avdelningschef vårdsystem

Område kundtjänst består av avdelningarna servicecenter, telefonväxel och förvaltning telefoni.

Telefonväxel

Telefonväxeln förmedlar samtal internt och externt, dygnet runt. Växelpersonalen hanterar ca 5 000 samtal per dygn.

Under jourtid sköter telefonväxeln även beställningar av färdtjänst, sjukresor och förmedling av språktolkar.

Telefonväxeln ansvarar också för att kalla jourer vid akuta larm internt och vid extra ordinära händelser så som katastroflarm och driftstörningar.

Servicecenter

Servicecenter är Region Örebro läns interna servicecenter som servar samtliga medarbetare.

I servicecenter tar vi emot felanmälningar, beställningar och ger support inom bland annat:

 • IT relaterade frågor
 • Vård- och administrativa IT-system
 • Fastighetsfrågor
 • Telefoni
 • Städ
 • Transport  

På servicecenter finns också e-tjänstekortshanteringen där alla medarbetare fotograferar sig och hämtar ut sitt e-tjänstekort eller passerkort.

E-tjänstekortet använder medarbetarna till säker inloggning i framförallt sjukvårdssystem och för inpassering.

Örebro kommun hämtar ut sina e-tjänstekort hos servicecenter.

Förvaltning telefoni

Inom Område kundtjänst har man också ansvar för förvaltning av telefoni.

Telefonväxeln (öppet dygnet runt)

Kontakt telefonväxeln

Camilla Hallbäck

Avdelningschef telefonväxeln

Servicecenter (07.00-17.00)

Kontakt Servicecenter

Martin Gustavsson

Avdelningschef Servicecenter

Medicinsk teknik har ansvar för Region Örebro läns medicintekniska service- och underhållsverksamhet. Vårt arbete är koncentrerat till utrustning som finns runt eller är ansluten till patienten.

Vårt arbete i korthet:

Vårt arbete är processorienterat och är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 13485.

Vi är med redan från början i anskaffningsfasen vid upphandling och ser sedan till att utrustningen kan börja användas och att personal får rätt utbildning. Här finns information om upphandlingar.

Vi finns som stöd i kvalitetssäkringsfrågor kring användandet och hanterar säkerhetsfrågor både vad gäller avvikelsehantering, risk- och händelseanalyser, anmälningsärenden samt generella säkerhetslösningar i patientnära miljöer.

Vi utför förebyggande underhåll på en stor del av regionens medicintekniska utrustning. Skulle en utrustning inte fungera är vi snabbt på plats för att ta över problemet eller ge teknikstöd till vårdpersonal.

Vi har också möjlighet till konstruktion, anpassning och viss utveckling av medicintekniska produkter.

Det finns ca 40 medicintekniska IT-system som är i drift, vilka vi har förvaltningsansvar för. Det kan handla om planering, avtal, anpassning och driftfrågor.

Vi arbetar inom många intressanta teknikområden:

 • Datateknik
 • Elektronik
 • Elektromekanik
 • Gasteknik
 • Optik
 • Röntgen
 • Magnetkamera
 • Ultraljud 

Avdelningar inom område medicinsk teknik:

Avdelningen för analys och diagnostik ansvarar för support inom labmedicinska kliniken, kvinnokliniken, fysiologiska kliniken, neurologiska kliniken, hemodialysavdelningen, primärvård och folktandvård.

Vi ansvarar också för övervakningssystem för vitalparametrar, diagnostiska och behandlande utrustningar som till exempel EKG, pacemaker, EEG, infusionspump, diatermi, ultraljud, defibrillator, ambulans, blodtrycksmätare, temperaturmätare, pulsoximeter mm.

 

Kontakt avdelningen för analys och diagnostik

Ronny Carlsson

Avdelningschef analys och diagnostik

Reception medicinsk teknik USÖ

Avdelningen för anestesi och kirurgi ansvarar för support inom operations- och intensivvårdsområdet.

 

Kontakt avdelningen för anestesi och kirurgi

Mats Berglund

Avdelningschef anestesi och kirurgi

Reception medicinsk teknik USÖ

Avdelningen för bild och onkologi ansvarar för support inom röntgenområdet.

 

Kontakt avdelningen för bild och onkologi

Roland Eriksson

Avdelningschef bild och onkologi

Reception medicinsk teknik USÖ

Medicinsk teknik Karlskoga ansvarar för support på Karlskoga lasarett samt vårdcentraler i Karlskoga och Degerfors.

 

Kontakt medicinsk teknik Karlskoga

Peter Westin

Avdelningchef medicinsk teknik Karlskoga

Reception medicinsk teknik Karlskoga

Medicinsk teknik Lindesberg ansvarar för support på Lindesbergs lasarett samt vårdcentraler och Folktandvårdens kliniker i Lindesberg, Nora, Hällefors, Kopparberg och Storå.

 

Kontakt medicinsk teknik Lindesberg

Jan-Erik Vidfelt

Avdelningschef medicinsk teknik Lindesberg

Reception medicinsk teknik Lindesberg

Avdelningen för medicintekniska IT-system (MIS) ansvarar för support och förvaltning av regionens medicintekniska IT-system.

 

Kontakt medicintekniska IT-system

Fredrik Hedlund

Avdelningschef medicintekniska IT-system

Reception medicinsk teknik USÖ

Avdelningen för projektledning ansvarar främst för att leda projekt inom upphandling men har även resurs att driva andra typer av projekt med medicinteknisk anknytning.

 

Kontakt projektledning

Fredrik Hedlund

Tf Avdelningchef projektledning

Reception medicinsk teknik USÖ

Kontakt

Kontaktuppgifter till Regionservice förvaltningsdirektör och områdeschefer.

 

Förvaltningschef

Mehmed Hasanbegovic

Förvaltningsdirektör Regionservice

Camilla Almgren

Områdeschef administrativ utveckling och service

Marie Larsson

Tf Områdeschef fastigheter

Jasmina Hadzijusufovic

Områdeschef försörjning

Patrik Malm

Områdeschef IT

Annafrida Alfredsson

Områdeschef kundtjänst

Peter Björk

Områdeschef medicinsk teknik

Contacts

Mehmed Hasanbegovic

Förvaltningschef

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, August 10, 2021