Region Örebo county Region Örebo county
Search

Business Region Örebro (BRO)

Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i regionen.

Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.

Organisering

Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro en permanent verksamhet. Region Örebro län har gett Örebro kommun i uppdrag att leda det operativa arbetet i Business Region Örebro. Styrgrupp består av kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande och träffas fyra gånger per år. Ordförande för styrgruppen är Charlotta Englund (C), som är regionråd och även ordförande för nämnden för regional tillväxt på Region Örebro län. Ledningsgruppen är ett nav i verksamheten och utgörs av näringslivschefer eller motsvarande från alla kommunerna samt verksamhetsledare och koordinatorer från Business Region Örebro.

Finansiering

Region Örebro län finansierar verksamheten till hälften. Resterande finansiering kommer från de samverkande kommunerna med 10 kr/invånare. Örebro kommun och Region Örebro län går även in med in kind-resurser i form av tid.

Business Region Örebro

Vi finns här för dig som vill etablera eller investera i Örebroregionen. Vi erbjuder kostnadsfri etableringsservice, självklart sker vårt arbete konfidentiellt. Vi är redo att ta hand om dina frågor.

BRO.PNG

Smart Move

Smart Move är vårt samlade arbete för att attrahera och behålla kompetens i Örebroregionen. Initiativet drivs av Business Region Örebro och Örebrokompaniet i nära samarbete med Handelskammaren i Mälardalen samt Örebro universitetet.

Läs mer om projektet här. 

img-smartmove.jpg

Kontakta Business Region Örebro 

Jenny Johansson, Marketing Manager

Telefon: +46 (0)19 21 13 78

E-post: jenny.f.johansson@orebro.se

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, June 14, 2023