Logo for the website Logo for the website

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Malin Wistrand (tjänstledig)

Utvecklingsledare: Turism

Simon Tullstedt

Utvecklingsledare: Bergslagen cycling

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Klas Brynte

Projektkoordinator Smart Industri för östra Mellansverige

Lisa Virén (tjänstledig)

Utvecklingsledare

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 7, 2021