Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Johan Södergren

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Jenny Ahlgren

Företagskoordinator: Turism

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 7, 2021