Region Örebo county Region Örebo county
Search

Att leda i orostider – vägledning till dig som är chef

Som ledare är du viktig i tider av oro. Tänk på att vara synlig i verksamheten och var medveten om att dina medarbetare kan reagera olika.  

Det är vanligt att oroa sig i tider av otrygghet, något du som chef kan normalisera och bekräfta. Var uppmärksam på om oron tar över och blir ett hinder i arbetet för någon av dina medarbetare, då är det dags att prata med hen vid ett individuellt samtal. Många gånger är det bäst att låta vardagen pågå som vanligt för att skapa trygghet. Genom att lägga fokus på det som går att påverka just nu kan du hjälpa din medarbetare att skapa distans till oron. 

Det är även viktigt att du håller dig uppdaterad om aktuell information och är uppmärksam på hur du själv påverkas av oroliga tider. 

Frågor

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Regionhälsan på telefon 019-602 77 00 för att boka en telefontid till psykolog/beteendevetare.

Mer information

Här kan du som chef hitta mer information: 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, February 15, 2024