Logo for the website Logo for the website

Nya riktlinjer: fysisk aktivitet och stillasittande

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. 

Riktlinjerna är ett kunskapsstöd i arbetet med att främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet. Målgrupper för riktlinjerna är beslutsfattare samt organisationer och aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor. 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, September 6, 2022