Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vaccination för medarbetare mot vissa infektionssjukdomar

Regionhälsan erbjuder medarbetare inom vård och omsorg som utsätts för smittorisker på arbetsplatsen att vaccinera sig i förebyggande syfte mot vissa infektionssjukdomar.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att bedöma smittriskerna på arbetsplatsen och vid behov erbjuda och bekosta vaccination enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:4. Som stöd för er bedömning finns smittskyddsenhetens rekommendationer för vaccination av personal inom vård och omsorg.

För aktuella arbetsgrupper erbjuder Regionhälsan följande vaccinationer:

  • Difteri
  • Hepatit B
  • Mässling
  • Röda hund
  • Vattkoppor.

 

Boka tid för vaccination

Det är chefen som bokar tid för vaccination genom att kontakta Regionhälsan.

 

Did the content help you?

Last updated: Friday, March 31, 2023