Logo for the website Logo for the website

Vad är en företagshälsa?

Som företagshälsa är vi på Regionhälsan en oberoende expertresurs som hjälper dig som arbetsgivare att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt förebygga och minska olika typer av risker i arbetsmiljön.

Vad arbetar vi med?

Vi stödjer och hjälper dig som arbetsgivare att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Vi arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker genom att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi hjälper också till att identifiera vad som är bra och hur ni kan arbeta för att behålla det.

Hos oss kan du träffa följande professioner:

  • arbetsmiljöingenjör
  • beteendevetare/psykolog
  • ergonom/fysioterapeut 
  • företagsläkare
  • företagssköterska


Här kan du läsa inom vilka områden vi kan hjälpa dig samt vilka kurser och grupper vi erbjuder: 

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, September 2, 2020