Region Örebo county Region Örebo county
Search

Film om arbetsmiljöansvar och stöd från Regionhälsan

På Regionhälsan har vi tagit fram en film som på ett enkelt sätt beskriver ditt ansvar som chef över dina medarbetares arbetsmiljö. Vi förklarar även vår roll och hur du kan få stöd från oss på Regionhälsan.

För dig som hellre läser om Regionhälsan

För dig som hellre läser om Regionhälsan har vi tagit fram en folder som tar upp samma information som filmen.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 15, 2022