Logo for the website Logo for the website

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) arbetar för att höja den vetenskapliga kompetensen i regionen genom att genomföra, stimulera och stödja kliniska, patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt. Vår forskning syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. UFC:s akademiska anknytning är främst Örebro universitet, som vi samverkar med inom såväl forskning som utbildning.

Vår verksamhet

Drygt 80 personer är knutna till UFC varav ett fyrtiotal personer är disputerade. Ett tjugotal doktorander har på sin forskningstid sin huvudsakliga arbetsplats förlagd till UFC.

På UFC möts forskare från olika professioner, t.ex. läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, beteendevetare, psykologer, folkhälsovetare och hälsoekonomer. Det skapar goda förutsättningar för samarbeten över professionsgränser. De flesta forskare vid UFC delar sin tid mellan klinik och forskning. Att forskarna finns kvar i den kliniska verksamheten innebär att kliniska frågeställningar lättare kan fångas upp, och att ny kunskap enklare kan återföras till verksamheterna. 

Du kan läsa mer om våra forskningsprojekt i Region Örebro läns projektdatabas (Researchweb). Där kan du söka på ämnesområde eller som fritext.

Personal vid UFC

Verksamhetschef

Kristina Arnrup, tfn 019-602 58 90, e-post till Kristina Arnrup

Administrativ personal

Ann-Chatrin Stellin (Chefssekreterare), tfn 019-602 58 41, e-post till Ann-Chatrin Stellin

Linda Durnell (Forskningssekreterare), tfn 019-602 58 76, e-post till Linda Durnell

Ulf Johansson (Forskningsassistent), tfn 019-602 58 16, e-post till Ulf Johansson

Linda Kirrander (Forskningssekreterare), tfn 019-602 77 06, e-post till Linda Kirrander

Åsa Lundberg (FoU-administratör), tfn 019-602 07 72, e-post till Åsa Lundberg

Daniel Pichler (Forskningssekreterare), tfn 019-602 57 84, e-post till Daniel Pichler

Forskningssjuksköterska

Ulrika Hylén, e-post till Ulrika Hylén

Hälsoekonomer

Jasmine Fridljung, tfn 019-602 07 79, e-post till Jasmine Fridljung

Lars Hagberg, tfn 019-602 70 58, e-post till Lars Hagberg

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Anna Philipson, tfn 019-602 74 91, e-post till Anna Philipson

Linda Ryen, tfn 019-602 71 81, e-post till Linda Ryen

Professorer & adjungerade/affilierade professorer

Susanne Bejerot, e-post till Susanne Bejerot

Ingemar Engström, e-post till Ingemar Engström

Liselotte Hermansson, tfn 019-6025897, e-post till Liselotte Hermansson

Lars-Olov Lundqvist, tfn 019-6025819, e-post till Lars-Olov Lundqvist

Margareta Möller, tfn 070-5898112, e-post till Margareta Möller

Agneta Schröder, tfn 019-6025879, e-post till Agneta Schröder

 

Docenter

Sanna Aila Gustafsson, e-post till Sanna Aila Gustafsson

Agneta Anderzén Carlsson, tfn 019-6025846, e-post till Agneta Anderzén Carlsson

Kristina Arnrup, tfn 019-6025890, e-post till Kristina Arnrup

Peter Appelros, e-post till Peter Appelros

Lars Hagberg, tfn 019-6027058, e-post till Lars Hagberg

Gustav Jarl, tfn 019-6025875, e-post till Gustav Jarl

Jan Karlsson, tfn 019-6025885, e-post till Jan Karlsson

Lars Kjellin, tfn 019-6025883, e-post till Lars Kjellin

Maria Lodefalk, e-post till Maria Lodefalk

Michiel van Nieuwenhoven, tfn 019-6027702, e-post till Michiel van Nieuwenhoven

Ylva Nilsagård, e-post till Ylva Nilsagård

Axel Nordenskjöld, e-post till Axel Nordenskjöld

Emma Ohlsson Nevo, tfn 019-6025843, e-post till Emma Ohlsson Nevo

Eva Rask, e-post till Eva Rask

Tabita Sellin Jönsson, e-post till Tabita Sellin Jönsson

Mia Svantesson Sandberg, tfn 019-6025847, e-post till Mia Svantesson Sandberg

Fredrik Söderqvist, tfn 076-0984679, e-post till Fredrik Söderqvist

Elisabeth Westerdahl, e-post till Elisabeth Westerdahl

 

Doktorer

Ahmed Amer, e-post till Ahmed Amer

Mialinn Arvidsson Lindvall, tfn 019-6025895, e-post till Mialinn Arvidsson Lindvall

Anna Duberg, tfn 019-6025888, e-post till Anna Duberg

Marie Elwin, e-post till Marie Elwin

Martin Eriksson Crommert, tfn 019-6025785, e-post till Martin Eriksson Crommert

Mikko Hellgren, e-post till Mikko Hellgren

Stefan Jansson, tfn 019-6025789, e-post till Stefan Jansson

Naimi Johansson, tfn 019-6028734, e-post till Naimi Johansson

Kjerstin Larsson, tfn 019-6025880, e-post till Kjerstin Larsson

Kajsa Lidström Holmqvist, tfn 019-6025789, e-post till Kajsa Lidström Holmqvist

Katarina Lindstedt, tfn 019-6022855, e-post till Katarina Lindstedt

Marie Matérne, tfn 019-6026266, e-post till Marie Matérne

Emma Nilsing Strid, tfn 019-6025788, e-post till Emma Nilsing Strid

Kerstin Neander, e-post till Kerstin Neander

Veikko Pelto-Piri, e-post till Veikko Pelto-Piri

Linda Ryen, tfn 019-6027181, e-post till Linda Ryen

Ninos Samano, e-post till Ninos Samano

Fides Schückher, e-post till Fides Schückher

Reidun Stenberg, tfn 019-6025887, e-post till Reidun Stenberg

Ann-Sofie Sundqvist, tfn 019-6020987, e-post till Ann-Sofie Sundqvist

Moa Wahlqvist, e-post till Moa Wahlqvist

Camilla Warnicke, tfn 019-6025894, e-post till Camilla Warnicke

Cathrine Widehammar, e-post till Cathrine Widehammar

Camilla Wistrand, tfn 019-6025895, e-post till Camilla Wistrand

Ann-Britt Zakrisson, tfn 019-6025786, e-post till Ann-Britt Zakrisson

Samarbeten

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) samarbetar i stor utsträckning med olika kliniker vid universitetssjukhuset i Örebro och Örebro universitet. Samarbete med andra sjukhus och universitet samt kommuner i Sverige och utomlands förekommer också i varierande utsträckning.

Ett exempel på vårt samarbete med Örebro universitet och kommunerna i Örebro län är samverkansstrukturen "Forum 2.0" som avser forskning, implementering av ny kunskap, verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning med fokus på äldreområdet. Mer information om "Forum 2.0" finns här.

 

Stöd till dig som forskar

Under rubriken infrastruktur kan du läsa om det stöd som finns för dig som forskar. På den här sidan har vi listat forskningens hela utbud av stöd från A-Ö.

Utbudet av stöd som Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) kan erbjuda är exempelvis:

 

Forskningsseminarier

Vid UFC, Institutionen för hälsovetenskaper (HV) och Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) hålls forskningsseminarier av doktorander och forskare från såväl Örebro universitet som Region Örebro län.

 

Syftet med forskningsseminarierna är att främja forskarutbildningen, forskningen och kollegialt utbyte. Två huvudtyper av forskningsseminarier arrangeras vid UFC:

 • Granskningsseminarier - Vilket är seminarier där manuskript presenteras och diskuteras (t.ex. traditionella manus- och kappaseminarium. Seminarierna kan också användas för diskussioner kring ett forskningsprojekt, såsom ansökningar om forskningsmedel samt presentationer vid vetenskapliga kongresser). 
 • Temaseminarier/temaserier - Vilket är ett eller flera seminarier som kan ägnas åt föreläsningar/metodkunskap/ämnesfördjupning.

 

Seminarierna är öppna främst för alla forskare, doktorander, övriga studenter och anställda inom Region Örebro län samt högskolor och universitet. Vissa temaseminarier kan även ha en snävare eller bredare målgrupp. Vanligtvis krävs föranmälan till seminarierna, helst senast åtta dagar före seminariet. Om seminariet har ett begränsat antal platser gäller först till kvarn. I regel hålls seminarierna i S-huset eller på distans.

Vill du boka en befintlig seminarietid?

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till UFC:s funktionsbrevlåda. Uppge vilket tillfälle det avser, typ av seminarium, manusets titel samt granskare. Ordförande finns redan utsedd enligt schema, meddela om du vill utse en ordförande själv eller inte behöver ha någon ordförande vid seminariet. Skicka sedan aktuellt material (t.ex. manus) senast en vecka (helst 10 dagar) före seminariet till UFC:s funktionsbrevlåda. Seminarieadministratören vidarebefordrar materialet till de anmälda deltagarna, granskarna samt ordförande.

 

Vill du föreslå egen seminarietid?

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till UFC:s funktionsbrevlåda. Föreslå datum och tid. Uppge typ av seminarium, manusets titel, granskare och förslag på ordförande samt om du behöver hjälp med att boka en lokal för seminariet. Skicka sedan aktuellt manus senast en vecka (helst 10 dagar) före seminariet till UFC:s funktionsbrevlåda. Seminarieadministratören vidarebefordrar materialet till de anmälda deltagarna, granskarna samt ordförande.

 

Information om annonsering av seminariet

Planerat seminarium kommer att annonseras på följande sätt:
- här på UFC:s hemsida,
- UFC:s Facebook-sida,
- via sändlista (e-post) till forskare och doktorander knutna till UFC,
- Region Örebro läns kalender för forskning och utbildning
- i Region Örebro läns nyhetsbrev ”Angeläget” samt
- på de informationsskärmar som finns i S-huset.

Information om seminariet skickas även till Institutionen för hälsovetenskaper eller Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Om annan annonsering önskas får den som håller i seminariet själv ordna detta.

Lediga seminarietider under våren 2022 hittar du nedan. Hör av dig till UFC:s funktionsbrevlåda om du önskar boka en seminarietid. 

Februari 
Torsdag 10 februari, (kl 13:00-15:00)

Mars
Tisdag 1 mars, (kl 10:00-12:00)
Torsdag 10 mars, (kl 13:00-15:00)
Onsdag 16 mars, (kl 10:00-12:00)
Tisdag 22 mars, (kl 13:00-15:00)
Torsdag 31 mars, (kl 10:00-12:00)

April
Onsdag 6 april, (kl 13:00-15:00)
Torsdag 21 april, (kl 10:00-12:00)

Maj
Onsdag 4 maj, (kl 10:00-12:00)
Tisdag 10 maj, (kl 13:00-15:00)
Torsdag 19 maj, (kl 10:00-12:00)
Onsdag 25 maj, (kl 13:00-15:00)

Anmäl dig till samtliga seminarier här!

 

Januari

 • Onsdag den 19/1, kl 13:00-15:00. Distans via ZOOM.
  Manusseminarium: Health literacy in cancer- systematic review  
  Presentatör: Charlotte Ryman (doktorand)
  Granskare: Ann-Sofie Sundqvist (med.dr.), Cathrine Widehammar (med.dr.)
  Ordförande: Lars-Olov Lundqvist (adj professor) 

 • Tisdag den 25/1, kl 13:00-15:30. Distans via ZOOM.
  Slutseminarium: Health economic aspects of emotional and somatic problems in childhood and adolescence. Long-term outcomes, efficacy and efficiency of interventions
  Presentatör: Anna Philipson (doktorand)
  Granskare: Tabita Sellin Jönsson (docent), Naimi Johansson (med.dr.), Erik Hammarström (doktorand), Jasmine Fridljung (doktorand)
  Ordförande: Mia Svantesson Sandberg (docent) 

 • Onsdag den 26/1, kl 10:00-12:00. Distans via ZOOM.
  Manusseminarium: Family Members´ Involvement Questionnaire FMIQ- scale development and content validity evaluation
  Presentatör: Anna Drakenberg (doktorand)
  Granskare: Agneta Anderzén Carlsson (docent), Ingrid Witte (doktorand)
  Ordförande: Lars Hagberg (docent) 

 • Onsdag den 26/1, kl 13:00-15:00. Distans via ZOOM.
  Hälsoekonomisk seminarieserie – tema: Precisionsmedicin
  Gästföreläsare: Douglas Lundin (chefsekonom vid Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
  Kontaktperson: Anna Philipson (doktorand)

Februari

 • Onsdag den 2/2, kl 10:00-12:00. Konferensrum Professorn (S-huset, UFC, vån 2)/distans.
  Kappaseminarium: Non-conveyance within the Swedish ambulance service – A prehospital patient safety study
  Presentatör: Erik Höglund (doktorand)
  Granskare: Karuna Dahlberg (med.dr.), Carl Magnusson (med.dr.)
  Ordförande: Eva Rask (docent)

 • Torsdag den 3/2, kl 13:00-15:00. Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1)/distans.
  Temaseminarium om social innovation: 2021-års Social impact lab-deltagare från Region Örebro län berättar om sina erfarenheter
  Presentatörer: Emma Nilsing Strid (med.dr.), Martin Eriksson Crommert (med.dr.), Maria Fogelkvist (fil.dr.)
  Kontaktperson: Anna Duberg (med.dr.)

 • Måndag den 14/2, kl 13:00-15:00. Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1)/distans.
  Kappaseminarium: Participation in physical activity among adolescents with autism spectrum disorder - the perspectives of adolescents, parents and professionals
  Presentatör: Susann Arnell (doktorand)
  Granskare: Kim Wickman (adj professor)
  Ordförande: Maria Lodefalk (docent)

 • Tisdag den 15/2, kl 13:00-15:00. Konferensrum Docenten (S-huset, UFC, vån 1)/distans.
  Manusseminarium: It´s a lot of ethics in vascular surgery” – A study of Swedish vascular surgeons´ moral reasoning and experiences of the decision-making process for patients
  Presentatör: Kaja Heidenreich (doktorand)
  Granskare: Lena Blomgren (docent), Sofia Morberg Jämterud (teol.dr.)
  Ordförande: Tabita Sellin Jönsson (docent)

 

Mars

 • Torsdag den 3/3, kl 13:30-14:30. Distans via ZOOM.
  Hälsoekonomisk seminarieserie – tema: Vaccination nudges – Kan kallelser öka covid-vaccination?
  Presentatör: Niklas Jakobsson (professor i nationalekonomi)
  Kontaktperson: Naimi Johansson (med.dr.)

 • Onsdag den 23/3, kl 13:00-15:00. Konferensrum Professorn (S-huset, UFC, vån 2)/distans.
  Kappaseminarium: Patient participation and quality of forensic psychiatric care
  Presentatör: Mikael Selvin (doktorand)
  Granskare: Sanna Aila Gustafsson (docent), Tabita Sellin Jönsson (docent)

April

 • Måndag den 25/4, kl 13:00-15:00. Konferensrum Professorn (S-huset, UFC, vån 2)/distans.
  Slutseminarium: Non-conveyance within the Swedish ambulance service – A prehospital patient safety study
  Presentatör: Erik Höglund (doktorand)
  Granskare: Johan Herlitz (senior professor), Christina Nilsson (doktorand)
  Ordförande: Elisabeth Westerdahl (docent)

Utbildningar

Det största utbildningsuppdraget för UFC:s disputerade medarbetare är handledning av framför allt forskarstuderande på doktorandnivå men även magister/masternivå. Även doktoranderna handleder magisterarbeten (efter godkänd halvtid) eller uppsatser på grundutbildningsnivå. 


Nedan finns utbildningar som är knutna till UFC.

Kursen vänder sig till ST-läkare inom i första hand Region Örebro län.

ST-läkare som genomfört kursen med godkänt resultat, uppfyller kraven för delmål a5 i målbeskrivningarna för specialiteter enligt SOSFS 2015:8, gällande kurs i vetenskap samt självständigt skriftligt arbete.

För dig som genomgår ST-utbildning enligt SOSFS 2008:17 täcker kursen kraven för kurs samt arbete enligt delmål 19 i målbeskrivningarna.

Se nedan avseende intyg efter avslutad kurs.

Kursanmälan

Anmälningstiden har gått ut. Det finns för närvarande inte några platser kvar på kursen under hösten 2021. Nästa kurstillfälle är hösten 2022 (anmälan är möjlig först januari/februari 2022).

Syfte

På kursen övar du din förmåga till ett vetenskapligt förhållningssätt i det medicinska arbetet. Du lär dig att söka, läsa, tolka och använda existerande medicinsk kunskap eller konstatera att kunskap saknas. Du lär dig att förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete.

Omfattning

Kursen inleds med en obligatorisk informationsträff den 19 maj (kl 13:00-16:30). Själva kursen startar den 6 september och avslutas med ett obligatoriskt slutseminarium den 6 december. Obligatorisk undervisning är förlagd till veckorna 36, 39 och 43. Därutöver tillkommer 4 dagars studietid för eget rapportarbete vilka är inplanerade till den 14-15 oktober (v 41) och 11-12 november (v 45). Det finns möjlighet att ändra datumen för de 4 dagarna med egen studietid ifall de inte passar den kliniska tjänstgöringen, diskutera detta i så fall med din handledare. Det är viktigt att den egna studietiden planeras så att inlämning av rapporten kan ske i god tid innan slutseminariet. Rapporten lämnas in senast den 29 november. Kursen omfattar därmed totalt 20 heldagar under hösten, samt en halvdag under våren.

Undervisningsform

Kursen bygger på problembaserat lärande i grupp samt föreläsningar i forskningsmetodik. Du gör också en egen litteraturstudie, som redovisas i form av en skriftlig rapport och muntligt vid ett slutseminarium.

Kursinnehåll

 • föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
 • att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga
 • att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen
 • att skriva ett självständigt skriftligt arbete med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken
 • att kunna redovisa sina resultat i skriftlig och muntlig form
 • att kritiskt kunna läsa och värdera medicinska vetenskapliga artiklar

Krav för godkänd kurs

 • Närvaro vid obligatorisk undervisning
 • Inlämnad och godkänd skriftlig rapport
 • Redovisning av självständigt arbete vid slutseminarium med stöd av en PowerPoint-presentation

Antagning

Kursen går endast på hösten varje år. Totalt antas 26 personer till varje kurstillfälle. Vid antagning till kursen är det inte först-till-kvarn-principen som gäller utan vi tittar på hur långt kvar alla anmälda har på sin ST-utbildning (de som har kortast tid kvar prioriteras). Vid för få sökande kan kursen komma att ställas in.

Om du redan har författat ett vetenskapligt arbete

Om du redan har skrivit ett vetenskapligt arbete kan det innebära att du kan välja att enbart delta i de avsnitt av kursen som svarar mot målet ”kurs i vetenskap”. Om du önskar det ska detta anges i samband med anmälan till kursen. Det är din handledare som ska göra bedömningen om ditt arbete uppfyller kraven på vetenskaplighet och dess relevans för just din specialitet. Handledaren ska utfärda ett intyg om detta, vilket bifogas ansökan till Socialstyrelsen. Om din handledare tycker sig sakna kompetens för att bedöma den vetenskapliga kvalitén kan kursansvarig eller annan medarbetare vid UFC bistå med det.

Exempel på arbete som kan godkännas är om du varit första eller sista författare på en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Om du antas på dessa grunder är all undervisning obligatorisk utom de seminarietider och tider för enskilt arbete som är direkt relaterade till den rapport som övriga deltagare ska skriva. Vi vill dock poängtera att du är välkommen att delta i kursen i dess helhet om du vill fördjupa dina kunskaper i att söka relevant litteratur och kanske använda rapporten som en förberedelse/bakgrund till ett kommande vetenskapligt arbete.

Kursort

Kursen hålls på universitetssjukhusområdet i Örebro eller på distans, se aktuellt schema för kursen.

Intyg

SOSFS 2008:17

SOSFS 2015:8

 • Efter avslutad kurs med godkänt resultat utfärdar kursansvarig ett intyg över genomförd kurs
 • När det vetenskapliga arbetet godkänts inom ramen för kursen ska det uppvisas för och bedömas av ST-läkarens handledare med specialistkompetens inom den kliniska verksamheten. Handledaren utfärdar sedan ett intyg avseende skriftligt individuellt arbete.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för anställda inom Region Örebro län. Vid avbokning efter den 1 augusti 2021 debiteras aktuell verksamhet dock 7500 kronor.

Externa deltagare faktureras 21 000 kronor före kursstart.

Kontaktinformation

Ann-Sofie Sundqvist

Kursansvarig

Daniel Pichler

Kursadministratör

Denna kurs anordnas av Örebro universitet. Se mer information på universitets hemsida.

Forskningsbokslut och publikationer

I vår projektdatabas samlar vi information om de projekt, studier och kliniska prövningar som pågår i vår verksamhet. Varje år sammanställer vi ett forskningsbokslut som innehåller årets forskningsproduktion i form av publikationer. 

Här hittar du våra publikationer och pågående projekt.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda/Telefon

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 7, 2021