Region Örebo county Region Örebo county
Search

Närtrafiken fortsätter att utvecklas 2023

Nästa år blir det möjligt att resa med Närtrafiken även under helgerna. Det beslutade Samhällsbyggnadsnämnden vid sitt sammanträde den 1 september 2022.

I början av året infördes Närtrafik i Örebro län. Det är en form av anropsstyrd trafik som innebär att fordonet kör på beställning och inte enligt en förbestämd tidtabell eller linjesträckning. Närtrafiken möjliggör resor med Länstrafiken till och från bostadsadresser som tidigare saknat tillgång till kollektivtrafik. 

I nuläget går det bara att resa med Närtrafiken på vardagarna, men eftersom det finns ett stort resebehov även på helgerna, utökas tjänsten till att omfatta både lördagar och söndagar under nästa år, 2023. 

En annan ambition nämnden har är att komplettera befintliga hållplatser för Närtrafik, med ett tiotal hållplatser i anslutning till några av länets turistdestinationer, till exempel Tivedens nationalpark och Klotens friluftsområde. 

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 1, 2022