Region Örebo county Region Örebo county
Search

Arrangemangsstöd filmvisning

Arrangemangsstödet för visning är till för arrangörer och biografer som vill skapa ett visningsarrangemang, utöver ordinarie repertoar. Det kan till exempel vara ett mervärdesarrangemang i anslutning till en premiärvisning, eller en filmfestival.

Vem kan söka och hur mycket?

Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka stödet, men inte i vinstsyfte. För sökande kommunal verksamhet krävs en egenfinansiering som är minst lika stor som stödbeloppet.

Högsta belopp som går att söka är 30 000 kronor för ett arrangemang. Praxis är högst 10 000 kronor för en enskild filmvisning. Högre stödbelopp är vikta för filmfestivaler, andra sammanhang med flera filmvisningar eller större kringarrangemang. 

När kan du söka?

Du kan ansöka under hela året. Sök i god tid då handläggningen kan ta upp till en månad (längre under perioden juni-augusti). Det går inte att söka retroaktivt, ansökan måste göras i förskott.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Beviljade stöd

Listan uppdateras löpande med nya beviljade stöd.

  • RFSL Örebro beviljas 10 000 kronor för att arrangera en Mamma Mia Sing-along-föreställning i samband med Örebro Pride i augusti 2024.
  • Örebro Filmförening beviljades 30 000 kronor för genomförande av fyradagarsfestivalen Light till Dark i november 2024.

  • Örebro Filmförening beviljades 10 000 kronor för visning av Winnie the Pooh: Blood and honey inklusive publiksamtal med inbjudna filmskapare i april 2023
  • Föreningen Asiatiska Filmfestivalen beviljades 9 000 kronor i arrangemangsstöd för genomförande av Asiatiska Filmfestivalen på Bio Roxy i mars 2023
  • Mattias Olsson AB beviljades 15 000 kronor för film- och samtalsevenemanget Avtryck på Bio Roxy i Örebro i september 2023
  • Örebro Filmförening beviljades 30 000 kronor för genomförande av tredagarsfestivalen Light till Dark i oktober 2023
  • Stormöga Filmproduktion AB beviljades 14 315 kronor i arrangemangsstöd för visning av Magnitude the world ackompanjerat av livemusik på Stripabryggeriet i november 2023
  • Besök Linde AB beviljades 11 600 kronor i arrangemangsstöd för att genomföra aktiviteten Gåvobion på biografen i Lindesberg i december 2023

Contacts

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 12, 2024