Logo for the website Logo for the website

Arrangemangsstöd filmvisning

Arrangemangsstödet för visning är till för arrangörer och biografer som vill skapa ett visningsarrangemang, utöver ordinarie repertoar. Det kan till exempel vara ett mervärdesarrangemang i anslutning till en premiärvisning, eller en filmfestival.

Vem kan söka?

Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka stödet, men inte i vinstsyfte. För sökande kommun krävs att arrangemanget har fått ny kommunal finansiering.

När kan du söka?

Du kan ansöka under hela året. Sök i god tid då handläggningen kan ta upp till en månad (längre under perioden juni-augusti). Det går inte att söka retroaktivt, ansökan måste göras i förskott.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Contacts

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, June 1, 2022