Logo for the website Logo for the website

Främjandestöd teater

Du som är kulturaktör eller arrangör inom professionell teaterverksamhet kan söka stöd för att utveckla och stärka din kompetens inom teaterområdet. Stödet kan till exempel sökas för workshops, fortbildning eller till resebidrag för att delta i en kompetenshöjande aktivitet. Det högsta beloppet som går att söka är 10 000 kronor.

Vem kan söka?

Arrangörsföreningar, kulturskapare och kulturaktörer inom professionell teaterverksamhet.

Det högsta beloppet som går att söka är 10 000 kronor.

När kan du söka?

Under 2023 kan du ansöka två gånger, senast: 15 mars och 15 september.
Ansökningsperioderna öppnar 15 februari och 15 augusti.

Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Det går inte att söka retroaktivt, ansökan måste göras i förskott.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stödet i riktlinjerna, läs dessa innan du skickar in ansökan.

Contacts

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 18, 2023