Region Örebo county Region Örebo county
Search

Främjandestöd teater

Du som är kulturaktör eller arrangör inom professionell teaterverksamhet kan söka stöd för att utveckla och stärka din kompetens inom teaterområdet. Stödet kan till exempel sökas för workshops, fortbildning eller till resebidrag för att delta i en kompetenshöjande aktivitet. Det högsta beloppet som går att söka är 10 000 kronor.

Vem kan söka?

Arrangörsföreningar, kulturskapare och kulturaktörer inom professionell cirkus- och teaterverksamhet.

Det högsta beloppet som går att söka är 10 000 kronor.

När kan du söka?

Under 2024 kan du ansöka vår och höst. Ansökningsperioderna är öppna:

  • 15 februari - 15 mars
  • 15 augusti - 15 september

Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Handläggningen kan ta upp till en månad.

Det går inte att söka retroaktivt, ansökan måste göras i förskott.

Grundläggande krav, villkor och uppföljning

Du hittar all information om stöden i riktlinjerna. Det är viktigt att du läser riktlinjerna innan du skickar in ansökan.

Från och med 2024 kommer följande ansökningar att avvisas utan att beredas:

  • Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag
  • Ansökningar som inte uppfyller de grundläggande kraven och/eller saknar bilagor som anges för stödformen
  • Ansökningar som inte anger sökt belopp
  • Ansökningar som skickas in via e-post

Komplettering av ansökningar efter sista ansökningsdatum medges ej. Det går ej att söka retroaktivt.

Contacts

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 30, 2024