Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Örebro läns energi- och klimatpris

Nu kan du nominera till Örebro läns energi- och klimatpris! Priset delas ut årligen i kategorierna Årets inspiratör och Årets föredöme.

Årets inspiratör:

Priset delas ut till en person eller organisation som inspirerat andra till insatser som leder till minskad klimatpåverkan, energieffektivisering eller omställning till förnybar energi. Åtgärden kan vara både mindre eller mer specifik.

Vid bedömningen ska hänsyn tas till spridningseffekt och nytänkande.

Årets föredöme:

Priset delas ut till företag, kommun (förvaltning) eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskar klimatpåverkan eller energianvändningen eller ökar användning av förnybar energi. Samt till större aktör som genomfört åtgärder utöver ordinarie verksamhet/utöver redan ställda krav. 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till åtgärdens spridningseffekt, storlek på energibesparing/åtgärd, framtida potential och nytänkande.

Vi står bakom

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnare utses av Region Örebro läns Samhällsbyggnadsnämnd.

Vinnare 2017

På bilden syns från vänster: Anna Olofsson prisutdelare från Länsstyrelsen, Mia Elvén, Matti Fors och Göran Lunander från Futurum fastigheter, Yahya Ayed, Sofia Winroth samt prisutdelare för Region Örebro län Kerstin Bergström Persson.

Årets föredöme:
Futurum Fastigheter

Motivering:
Futurum Fastigheter tilldelas årets energipris för sitt arbete med att energieffektivisera fastighetsbeståndet parallellt med strategier för klimatnytta. Futurum Fastigheter har genom att ändra driftsorganisationen sparat mycket energi och minskat sina klimatutsläpp. Samtidigt har det underlättat rekrytering av personer med rätt kompetens och lett till ett mer strategiskt och proaktivt arbete. Verksamheten är nu koldioxidneutral till 99,2%.

Årets inspiratör:
Yahya Ayed

Motivering:
Yahya Ayed som kom från Syrien för två år sedan, tilldelas årets energipris för sitt engagemang i att ta reda på hur saker fungerar i Sverige och dela med sig av sina kunskaper till landsmän och andra nyetablerade. Arbetet har bland annat lett till bildandet av Facebook-gruppen Nyckeln till svenskan som har 16 000 medlemmar. Yahya förstod snabbt att vi i Sverige jobbar hårt med miljöfrågorna och att det finns stora skillnader i hur avfall sorteras och återvinns. Han har på egen hand gjort en informationsfilm om återvinning som nu sprids vidare via Facebook-gruppen och YouTube.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 januari 2019

Innehållsansvarig: Linda Svensson

Publicerad av Ylva Gullberg

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/energipriset

Kontakt

Therese Hjelseth
Enhetschef
019-602 63 66