Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Örebroregionens energipris

Örebroregionens energipris delas ut årligen i kategorierna Årets inspiratör och Årets föredöme.

Årets inspiratör: Priset delas ut till en person eller organisation som inspirerat andra till energieffektivisering, ökad användning av förnybar energi eller minskad klimatpåverkan. Vid bedömningen ska hänsyn tas till spridningseffekt och nytänkande.

Årets föredöme: Priset delas ut till företag, kommun (förvaltning) eller organisation som genomfört åtgärder eller utvecklat produkter eller tjänster som på ett påtagligt sätt minskar klimatpåverkan eller energianvändningen eller ökar användning av förnybar energi. Vid bedömningen ska hänsyn tas till åtgärdens spridningseffekt, storlek på energibesparing/åtgärd, framtida potential och nytänkande.

Vi står bakom

Bakom priset står Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län. Vinnare utses av Region Örebro läns fokusnämnd för miljö och klimat.

Årets Inspiratör 2016, finalister

 

Tullängsskolans restaurangpersonalDe livsmedel vi köper in, tillagar, serverar och tyvärr även slänger har en stor påverkan på miljön.
Därför arbetar Tullängen aktivt för att denna påverkan skall vara så liten som det överhuvudtaget är möjligt.
De tillagar all mat från grunden och är dubbelt krav certifierade. Cirka 65 procent av deras inköp är ekologiska och de är MSC-certifierade.
Utöver det så väljer de alltid våra råvaror med omsorg, fisk, kyckling och grönsaker efter säsong och mer än hälften av den mat som
serveras är vegetarisk. De arbetar aktivt för ett minimalt matsvinn genom att noga planera hur maträtter sätts samman och serveras.
Alla medarbetare är väl insatta i klimatmålen och kockarna utvecklar ständigt nya recepturer för god, näringsriktig, klimatsmart och vegetarisk mat.
Det är ju inte bara bra för miljön att välja mer vegetarisk mat utan också bevisligen för vår hälsa.

Linus Larsson, Örebro bostäder


Linus har under flera år jagat energitjuvar. Han gör det svåra tekniska arbetet med energibesparing enkelt för användarna skall kunna spara energi i sin vardag.
Genom att kombinera kunskap med en god kommunikativ förmåga har svåra, diffusa och onödiga energiläckage synliggjorts på ett sätt som gjort att klimat- och energiarbetet förankrats i hela organisationen.
Detta har gett inspiration och goda resultat.
Vårt arbete för att ge både personal och hyresgäster kunskaper och motivation för att lyfta frågor och idéer har gjort att allt fler energitjuvar succesivt har kunnat åtgärdas.
ÖBOs målsättning har varit att minska koldioxidutsläppen med minst 20 procent till och med 2015. Denna målsättning överträffades med råge,
den totala minskningen uppgick till nästan 37 procent. Samtidigt uppgick ÖBOs egen andel av förnyelsebar vindenergi till 77 procent av den använda elen.
Framgångsfaktorerna har varit nytänkande, kommunikation och engagemang.
Som person är Linus envis, metodisk och målmedveten.

Årets föredöme 2016, finalister

Volvo CE operations


Volvo CE Operations Hallsberg har genom ett systematiskt arbetssätt och engagerade medarbetare visat att stora besparingar på energi kan göras utan stora investeringar.
Sedan 2013 har man minskat tomgångsförbrukningen från ca 8000 kwh per helg till en stabil nivå på 3300 kwh 2016.
Energiteamet har samlats en timme varannan vecka och har genom vilja och motivation hos medarbetarna identifierat och åtgärdat energislöseri samt lagt grunden för ett lyckat införande av mätsystem.
De har redan 2016 uppnått WWF Climate Savers mål att reducera användning av energi på anläggningen med 20% till 2020.

Kopparbergs bryggeri


Kopparbergs bryggeri har gjort en stor investering i förnybar energi som minskar utsläppen från fossila bränslen med 97 % eller 3000 ton CO2/år.
Detta har kombinerats med en energieffektivisering som ska spara 20 % energi.
De har även sett över all sin spillvärme och vad som kan tas tillvara.
De har också gjort en särskild websida och en film som ska sprida information om investeringen vidare
 

Tidigare vinnare

Priset har delats ut sedan 2011. Tidigare vinnare är:

2015

Årets föredöme:

Linde Energi

Motivering: För att på ett påtagligt sätt ha bidragit till minskad olje- och energianvändning och minskad klimatpåverkan genom ett brett arbete. Detta med nya lösningar för industrin, ökat utnyttjande av spillvärme och ökad användning av förnybar energi. Allt med ett affärsmässigt tänkande.

Övriga finalister: KumBro Vind

Årets inspiratör:

Nils Holmdahl, Hélène Littmarck Holmdahl, Joel Holmdahl och Maria Danielsson från Finngården Rikkenstorp

Motivering: För att ha skapat ett stort utbyte med hela världen kring hållbart jordbruk där kunskap och erfarenhet om klimatsmarta samt socialt och ekonomiskt hållbara arbetsmetoder sprids via universitetsforskning, folkhögskolekurser, digitala vägar och många personliga kontakter.

Övriga finalister: Per Halldin, Solkraft i Viby

Energiprisvinnare 2015

Vinnarna av Energipriset 2015 (bild från prisutdelningen).

2014

Årets föredöme:

Kjellbergs Logistik

Motivering: Ett familjeföretag där miljöengagemang alltid varit en ledstjärna. Kvalitets- och miljöcertifierat som det andra åkeriföretaget i landet och med tydliga framtidsvisioner mot hållbarhet. Genom ett målmedvetet arbete med energifrågorna har man tidigt konverterat från olja till biobränslen och de senaste åren effektiviserat verksamhetens energianvändning.

Övriga finalister: E.ON Åbyverket

Årets inspiratör:

Jonas Tannerstad, Örebrobostäder

Motivering: Genom ett starkt och uthålligt engagemang, nytänkande hämtat från industrin, och stor kunskap har Jonas skapat regional, nationell och även internationell uppmärksamhet åt Örebrobostäders energieffektiviserings-arbete. Jonas delar gärna med sig av sin kunskap och de metoder man har utvecklat inom företaget vilket nu inspirerar andra aktörer i landet.

Övriga finalister: Latorps byalag

Pristagarna 2014 efter prisutdelningen.

2013

Vinnare: Skjutsgruppen

Motivering: Skjutsgruppen ideell förening tilldelas årets energipris för sitt nytänkande arbete med att främja samåkning. Skjutsgruppen har via nya typer av kanaler lyckats engagera över 40 000 användare över hela Sverige och Europa i samåkningsrörelsen. Med Örebro som bas har verksamheten byggts ut genom crowdfunding/ gräsrotsfinansiering från medlemmar. Gruppen har också arbetat med öppen data på ett innovativt och generöst sätt och har genom detta skapat möjlighet för ännu fler att samåka.

Övriga finalister: Stefan Andersson, Polygress Solution och Biogasbolaget, Karlskoga

Mattias Jägerskog tog emot priset för Skjutsgruppen 2013.

2012

Vinnare: Lennart Lindkvist, driftsansvarig på fastighetsbolaget Klövern.

Motivering: Lennart Lindkvist, Klövern, får Örebroregionens energipris 2012 för sitt engagerade arbete med nya tekniska lösningar för energieffektivisering och förnybar energi i Klöverns fastigheter. Lennart Lindkvist har genom sitt metodiska arbete både bidragit till att sänka energianvändningen i vår region och blivit en förebild i fastighetsbranschen såväl lokalt, regionalt som nationellt. Han är inte heller rädd för att testa ny teknik och innovativa tillämpningar av denna och delar på ett inspirerande sätt sina erfarenheter och kunskaper med andra.

Övriga finalister: Jens Ljunggren, Klimatsnäll och Tommy Thalbäck, Karlskoga Energi & Miljö.

 

Pristagaren Lennart Lindkvist med regionråd Irén Lejegren.

2011

Vinnare: Pilkrogs Åkeri, Lindesberg.

Motivering: Pilkrogs åkeri är ett litet företag som visat att man kan minska sin energianvändning och sin klimatpåverkan genom att både påverka chaufförernas beteende och anamma ny teknik. Arbetet bedrivs dessutom långsiktigt och med höga målsättningar. Genom ett stort utåtriktat engagemang har ledningen och chaufförer också förmedlat kunskap och erfarenhet till kollegor i branschen.

Övriga finalister: Biogasanläggningen på Frötorps gård i Närkes Kil och Lindesbergsbostäder

Alf Oskarsson från Pilkrogs åkeri tar emot priset för 2011 av regionråd Irén Lejegren.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 mars 2017

Innehållsansvarig: Nathalia Erlgren

Publicerad av Nathalia Erlgren

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/energipriset

Kontakt

Therese Hjelseth
Enhetschef
019-602 63 66