Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fail Camp

Sedan 2017 arrangerar Biblioteksutveckling Region Örebro län årligen ett Fail Camp.

Två av de senaste årens regionala läsprojekt har inte riktigt fått de utfall som vi förväntat när vi planerade dem. Vi har i efterhand kunnat se att infrastrukturer och relationer mellan de olika parterna i projekten inte varit fullt så utbyggda som vi trott. Det har inneburit att projekten fått genomföras på lite andra sätt än vi tänkt oss.

I stället för att skuldbelägga oss själva och säga att vi inte nått projektmålen fullt ut ville vi undersöka hur vi kan omsätta våra erfarenheter i nya kunskaper inför framtiden. Dessa tankar utmynnade i konceptet Fail Camp. Ett Fail Camp kan se olika ut från år till år, den gemensamma nämnaren är just misslyckanden och att problematisera synen på desamma. Vad är ett misslyckande? Vem har tolkningsföreträde? Vad gör känslan av misslyckande med oss? Och hur kan vi lära oss att använda oss av våra erfarenheter på ett konstruktivt sätt?

Ofta försvinner själva lärprocessen om man inte vrider och vänder på innehållet i ett projekt eller i en verksamhet. Att våga lyfta fram det som inte riktigt blev som planerat kan ge ny kunskap och nya ingångar till nya projekt och verksamheter. På det här sättet hoppas vi stimulera till en ny form av ärlighet och transparens i projekt- och utvecklingsarbete.

Foto: Ylva Maria Larsdotter


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 27 februari 2020

Innehållsansvarig: Linda Berg Ottoson

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/failcamp

Kontakt

Linda Berg Ottoson
Utvecklingsledare - bibliotek 50%
Arbetar 50%
076-108 72 58

Peter Alsbjer
Länsbibliotekarie
019-602 72 54
072-147 04 30

Om Fail Camp 2018

Läs om och anmäl dig till Fail Camp 2020