Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Föreningsbidrag

Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och mångfald.

Bidrag till kulturföreningar

Region Örebro län stöder ett antal kulturföreningar med regional verksamhet i länet.

Området omfattar musikföreningar, teater- och dansföreningar, konstföreningar, museer och lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen verksamhet och inte enskilda projekt.

Bidrag till övriga föreningar

Region Örebro län stöder ett antal föreningar med regional verksamhet i länet.

Området omfattar idrottsförbund, internationella föreningar, pensionärsorganisationer och trafiksäkerhetsorganisationer.

Bidrag till sociala stödorganisationer

Regionen kan ge bidrag till sociala stödorganisationer som genom sin verksamhet arbetar för att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling. Bidragen syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som bedriver frivilligt arbete med anknytning till hälso- och sjukvårdens mål och verksamhet.

Observera att funktionshinderorganisationer söker bidrag via funktionshinderkonsulenten.

Ungdomsbidrag

Region Örebro län lämnar bidrag till ungdomsorganisationer som har distriktsverksamhet.

Ansökningsblankett för ungdomsorganisationer

Bidrag till folkbildningen

Regional folkbildningsverksamhet bedrivs av studieförbunden i Örebro län med bland annat anslag från Region Örebro län.

Bidragets storlek är beroende dels av studieförbundets totala volym och dels av storleken på den regionala verksamhet som bedrivs. Bidraget för nästkommande år bygger på verksamheten under föregående år.

Läs riktlinjer och kriterier för bidrag till folkbildning

Ansökan

Ansökan som skickas in gäller för nästkommande år. (Ansökningar som skickas in senast 31 augusti 2019 avser alltså år 2020). Ansökningsperioden är 1 april - 31 augusti.

Ny ansökningsblankett 2019

Från och med 2018 är ansökningsblanketten densamma för samtliga föreningar, organisationer och studieförbund.

Frågorna i 2019 års blankett är samma som förra året. Men ordningen är något ändrad. Vänligen ladda ner blankett i högerspalten.

Handläggning och beslut

Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Beslut fattas normalt i december och medel utbetalas i början av 2020.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 juni 2019

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/foreningsbidrag

Kontakt

Föreningsbidrag - kultur:
Petter Arneback
Tf Områdeschef Kultur & ideell sektor
Vx 019-602 63 00

Övriga föreningsbidrag, bidrag till sociala stödorganisationer:
Mona Hedfeldt
Utvecklingsledare civilsamhälle
019-602 75 09