Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Företagsstöd i Örebro län

Här kan du som ska starta eller har startat företag söka stöd för att utveckla och expandera din verksamhet. Företag som får stöd ska drivas affärsmässigt med vinstsyfte (inte hobbyverksamhet). Stöden är ett sätt för oss att bidra till en hållbar regional

Stöd som du kan söka

Konsultinsatser

Anlita en konsult för att få hjälp med produktutveckling, marknadsinsatser eller andra utvecklingsinsatser. Ditt företag har möjlighet att få högst 50 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 150 000 kronor.

Mindre investeringar för mindre företag (Mikrostöd)

Ska du göra en mindre investering (upp till 60 000 kr) i maskiner, inventarier eller använda externa konsulter och har max fyra anställda? Du kan få stöd för 50 procent av kostnaderna med maxbelopp på 30 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort.  

 

Investeringar i byggnader och maskiner (Särskilt investeringsstöd)

Stöd för företag som vill öka produktionskapaciteten. Ditt företag har möjlighet att få högst 25 procent av kostnaderna i stöd och maxbeloppet är 800 000 kronor. Stöd beviljas inte till företag i Örebro tätort.

Nystartade företag (Innovationsstöd)

Stöd kan lämnas till nystartade innovativa företag som är högst två år gamla. Idéen ska ha en innovativ höjd och stor tillväxtpotential. Stöd kan lämnas med högst 500 000 kr, motsvarande 50 procent av utvecklingskostnaderna.

 

Omställningscheck

Omställningscheck till näringar som bedriver sin verksamhet i Örebro län
För att skapa förutsättningar för företag att komma stärkta ur den rådande situationen, inför Region Örebro län ett förhöjt stöd för omställning. Stödet avser sådana företag som redan i dag normalt är stödberättigade men som nu ser möjligheter med att utveckla exempelvis nya IT-lösningar.

Omställningscheck till näringar som bedriver sin verksamhet i Örebro län.

Grundläggande förutsättningar för att få stöd

 •  Möjligheten att erhålla regionala företagsstöd behovsprövas för varje enskild ansökan och enskilt företag.
 • Företaget ska bedrivas med vinstsyfte och kan inte vara ett hobbyföretag. Man ska kunna påvisa att en marknadsmässig lön motsvarande minst en 50% tjänst tas ut.
 • De företag som bedöms klara investeringen utan stöd, på både kort och lång sikt, kan inte beviljas stöd
 • Vid prövning av ansökan beaktas att stödet inte får snedvrida konkurrensen. 
 • Investeringen ska vara så stor och betydelsefull att den kan ses som ett språng i företagets utveckling.
 • Kostnader som tas upp i ansökan får inte vara beställda och betalda innan ansökan inkommit till Region Örebro.
 • Mikrostödet riktar sig till företag med max 4 anställda.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott.

Stöd lämnas inte till

 • Företag på en lokalt konkurrensutsatt marknad där stödet kan snedvrida konkurrensen  (Det innebär att vi inte kommer kunna lämna stöd till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc.) Ej heller kan stöd lämnas till företag som har rörlig karaktär som tex
  entreprenadverksamhet och åkerier.
 • Lönekostnader, driftskostnader och kostnader för eget arbete är inte stödberättigade kostnader, inte heller kostnader för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
 • Verksamheter som till övervägande del finansieras eller drivs med offentliga medel kan inte få regionalt företagsstöd.
 • Stöd lämnas inte till företag inom jordbruks-, trädgårds- och fiskerinäringen eller företag som bedriver sin verksamhet på en lokal marknad.


  Region Örebro län hanterar och beslutar om din ansökan. Ansökan gör du digitalt via Tillväxtverkets webbplats. Kontakta oss gärna innan du börjar med din ansökan.

Till ansökan hos Tillväxtverket

Malena Pirsech
Utvecklingsledare, Näringslivsutveckling
Telefon: 019-602 63 83

Niklas Halldén
Utvecklingsledare, Näringslivsutveckling
Telefon: 019-602 63 88

  


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 december 2020

Innehållsansvarig: Malena Pirsech

Publicerad av David Bååth

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/foretagsstod

Kontakt

Företagsstöd


Malena Pirsech
Utvecklingsledare
019-602 63 83

Niklas Halldén
Utvecklingsledare
019-602 63 88

Energi- och klimatfrågor

 

Ylva Gullberg
Utvecklingsledare
019-602 37 91

Therese Hjelseth
Områdeschef
019-602 63 66