Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Konstdygnet 17-18 november 2021: Vad händer med konsten?

Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt! Årets tema är Omställning, Återhämtning, Utveckling. Tillståndet som pandemin har försatt oss i får oss att förstå hur stor betydelse konst och kultur har för oss människor. Detta blir tydligt under en längre tid med begränsningar och avsaknad av de möten med konsten som vi är vana att få.

Pandemin belyser många svagheter som finns inom konst och kultur, särskilt konstnärers villkor, men även förutsättningar för arrangörer. Vi kan inte, och ska inte, blunda för det negativa som hänt och händer inom konsten på grund av pandemin. Det är viktigt att se till vad vi kan göra för att förbättra och utveckla situationen som råder.

Vi vill med detta konstdygn fokusera på vad vi har lärt oss och vad vi kan ta med oss in i framtiden. Vilka erfarenheter kan vi ta vara på och vad har bidragit till utveckling för konsten?

Anmälan och program

Anmälan till 2021 års Konstdygn öppnar den 23 september.

Läs program för Konstdygnet 2021 och anmäl dig 

Om Konstdygnet

Konstdygnet är ett årligt återkommande seminarium och en mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer med flera inom bildkonstområdet där du kan delta på föreläsningar, seminarier och i workshops.

För andra året i rad erbjuder Konstdygnet hemmaresidens. Av cirka trettio ansökningar erbjuds fyra konstnärer och en curator att delta i årets residens.

Förra året fick residenskonstnärerna undersöka ovissheten och tiden i ofrivillig isolering. I år vill vi blicka framåt och fokusera på framtid och utveckling. Vilka nya riktningar och former tar konsten? Hur förhåller den sig till framtiden? Vilka insikter har vuxit fram under den här tiden och vad tar vi med oss? Fyra konstnärer från fyra län i Sverige kommer under sommaren och hösten reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld.

Dessutom erbjuds en residensplats en curator som kommer undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Hur kan konstscenen se ut i framtiden? I samband med residenset ges curatorn möjlighet till att samtala med konstföreningar och Konstfrämjandets distrikt.

Resultatet presenteras på Konstdygnet den 17-18 november. Konstdygnet 2021 vill sätta fokus på nya erfarenheter och värdefulla lärdomar som kommit till i det läge som världen befinner sig i på grund av den pågående pandemin. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt!

Om konstnärerna

Melody Panosian

Melody Panosian Foto: George Panosian

Uppsala län - Melody Panosian

Melody Panosian (f. 1982) är en svensk-armenisk konstnär baserad i Uppsala. Panosian har en bakgrund inom elektronisk musik och dans och hennes konstnärliga praktik tar sig ofta interdisciplinära och participatoriska uttryck genom performance, installationer, deltagarbaserade projekt och videokonst.

Sedan 2019 har Panosian studerat beginerna, grupper av kvinnor som aktivt deltog i samhällslivet under medeltiden. Beginernas levnadssätt och strategier går att se som en tidig kvinnoseparatistisk rörelse.

Under residensperioden vill konstnären fortsätta sin undersökning genom att skapa en skulptural ljudverkstad som kommer placeras på offentlig plats, som fristad och mötesplats för kvinnor att dela berättelser, dikter och erfarenheter. Det inspelade materialet kommer vävas samman och presenteras i en installation som juryn tror kommer utmynna i ett tankeväckande inslag som utmanar under Konstdygnet.

Melody Panosian har en examen i fri konst och mediakonst från Hochschule för Grafik und Buchkunst i Leipzig, Tyskland 2019. Hon har även studerat dans och koreografi vid Gotlands Dansutbildningar (2004-2006) och läser just nu en certifieringskurs i ljudproduktion på Be Licensed, Stockholm.

Johan Ibrahim Adam

Johan Ibrahim Adam

Örebro län - Johan Ibrahim Adam

Johan Ibrahim Adam (f. 1989) är född och uppvuxen i Örebro. Hans konstnärskap har utvecklats från teckning och måleri till poesi, textil, glasblåsning, fotografi och performance. I sitt konstnärliga arbete utforskar han individuella och kollektiva arv och erfarenheter med reflektioner på samhällspress angående nutida politik och historiska (miss)uppfattningar. Adams vill på ett lekfullt sätt beröra seriösa ämnen för att granska och utmana våra samhällsvisioner.

Utgångspunkten för Johan Ibrahim Adams projekt i Konstdygnet är att titta fram i dess mångfaldiga betydelse. Han tror på att studera och lära av vår historia för att samhället ska utvecklas till det bättre när vi blickar framåt genom tiden.

Adam säger:

När jag tittar fram vill jag inte se en skog fylld av skrot, ett hav fyllt av plast och ett ytligt liv fyllt av skräp. Jag vill kunna se framåt i en värld där vi tar hand om vår omgivning och våra ägodelar som vi tar hand om varandra, med kärlek och respekt. Att titta fram har flera betydelser. Dels betyder det att blicka framåt i tiden, men det betyder också att kika fram ungefär som när alla insekter tittar fram på våren. Att titta fram kanske i stort sett innebär att se möjligheter. Att se fram emot något.

Residensperioden kommer Adam att tillbringa på landsbygden, i ett litet samhälle utanför Glanshammar. Här ska han ta tillvara på gamla bortglömda föremål och material från den omgivande naturen.

Johan Ibrahim Adam har en kandidatexamen i Fri konst och Design vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Nederländerna och fortsätter i höst sina studier på mastersnivå vid Konstfack.

Ben Long

Ben Long Foto: Getty Images 2019

Sörmlands län - Ben Long

Ben Long (f. 1978) är en brittisk konstnär, baserad i Nyköping. Han arbetar främst med offentlig konst och storskaliga skulpturer. Serien Scaffolding Sculptures består av figurativa verk av byggmaterial och har ställts ut internationellt – bland annat i grupputställningen Dismaland som arrangerades av gatukonstnären Banksy i den engelska badorten Weston-super-Mare. The Great Travelling Exhibition består av tecknade motiv, skapade i lager av smuts på baksidan av lastbilar som rör sig runt om i Storbritannien.

Bens praktik handlar om att tillgängliggöra konsten på platser där många människor får ta del av den. Under Konstdygnet kommer han att öppna upp för samtal kring samtidskonstens demokratiska aspekter – hur den efter pandemin kan komma att bli mindre bunden till institutioner som museer, konsthallar och gallerier.

Genom de skärpta restriktionerna för resor har Ben hittat flexibla och kompakta lösningar för att transportera sina verk. Mottagaren får instruktioner för hur verken ska monteras och blir därmed en aktiv medskapare, istället för en passiv betraktare. Detta kommer han att fortsätta utveckla under sin residensperiod för Konstdygnet.

Ben Long har en examen från Camberwell College of Art and Design, London.

Åsa Dybwad Norman

Åsa Dybwad Norman

Västmanlands län - Åsa Dybwad Norman

Åsa Dybwad Norman (f. 1984) arbetar främst med textila tekniker som metod. Vanligtvis broderi och applikation med ett resultat som ofta består av mångmateriella installationer.

Utgångspunkt och plats för residenset kommer att vara Hönsgärdet utanför Norberg. En plats där konstnären har en släkthistoria tack vare ett fritidshus som har funnits i familjen sedan 1930-talet. Dybwad Norman ställer frågor som väcker juryns intresse. Hur organiserar vi oss under kriser och hot? Hur kan vi genom solidaritet och vilja att förändra tänka klarare under stora samhälleliga förändringar? Arbetsnamn för residenset i Hönsgärdet är Vi har hittat era brev och några album. Vid renovering ett hus på tomten hittades en brevväxling och ett album från 1940-talet - fram träder berättelser som går utanför familjens historia. Ett innehåll som kan sättas i relation till flera feministiska och queera organiseringar. Inriktningen under residenset kommer att vara research och skissarbete som kommer att presenteras i samband med Konstdygnet.

Åsa Dybwad Norman har examen Textil – Kläder – Formgivning, HDK Steneby Göteborgs universitet samt examen från Konstfack, MFA Textil i det utvidgade fältet, Stockholm.

Alba Folgado

Alba Folgado

Curator - Alba Folgado

Alba Folgado (f. 1988 i Spanien) är en curator baserad i Uppsala vars konstnärliga undersökningar fokuserar på de visuella narrativ som kretsar kring sociala rörelser, folklig resning och uppror. För Alba är det viktigt att ansluta sig till kritiska och icke-hegemoniska diskurser, både inom och bortom konstnärliga representationer.

För Konstdygnet 2021 kommer Alba att undersöka hur sociala rörelser har bidragit till att tänka om, utvidga och demokratisera konstfältet i Sverige. Undersökningen syftar till att analysera de verktyg och uttryck som konstnärer och konstorganisationer har räddat från den traditionella "aktivistrepertoaren" och införlivas i deras praktik (såsom gratis radio, musik och aktiv närvaro i naturen och offentliga rum). Alba Folgados undersökning sker i samverkan med de rikstäckande organisationerna Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar med syftet att nå civilsamhällets konstaktörer på landsbygden.

Några av Alba Folgados senaste curatoriska projekt är bland annat samarbeten med Konsthall C i Stockholm, Meetfactory i Prag, Gasworks i London, Uppsala Konstmuseum och CentroCentro i Madrid.

Alba Folgado har en magisterexamen i Curating Contemporary Art från Royal College of Art i London och har även deltagit i CuratorLab på Konstfack i Stockholm.

Arrangörer

Konstdygnet arrangeras av främjandeverksamheterna inom bild och form i Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sveriges Konstföreningar. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.

Konstdygnet 17-18 november 2021 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 juni 2021